rapoarte-coperti

Problema:

În România demersul de reformă a legislației electorale nu a început niciodată cu începutul: specific, cu dezbaterea și convenirea unui set de obiective precise și, implicit, de criterii pe baza cărora să fie evaluate alternativele. În demersurile precedente, s-a trecut foarte repede la discuția unui set limitat de opțiuni și dezbaterea unor detalii tehnice în detrimentul altora, la fel de importante.

Argument:

Alegerea unui sistem electoral nu este doar o decizie tehnică, ci una care urmărește valori și principii, în funcție de care sunt selectate alternativele. Legislația electorală include prevederi care nu funcționează izolat, iar sistemul trebuie să fie coerent pentru a funcționa. Dar fără a stabili mai întâi obiectivele, nu putem evalua corespunzător dacă opțiunile tehnice sunt compatibile între ele și în concordanță cu prioritățile noastre.