Elena Buzatu
Elena Buzatu
Manager financiar

Elena a absolvit Facultatea de Științe Economice, Secția contabilitate și informatică de gestiune și este în prezent membru stagiar al Camerei Auditorilor din România. Pe parcursul carierei, Elena a dobândit experiență extensivă în organizarea activității de contabilitate și fiscalitate.

La MRC, se ocupă mai ales de elaborarea politicilor și strategiilor financiar-contabile ale organizației, de diversele raportări financiare și de managementul financiar la proiectelor, cât și de realizarea bugetului anual.